Podrobnosti záznamu

Název
    Studium podmínek stability sekundárních minerálů s arsenem v antropogenních deponiích na ložisku Roudný
Další názvy
    Secondary arsenic minerals stability in the anthropogenic deponies of Roudný deposit
Autor
    Filippi, Michal
    Goliáš, Viktor
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 9, č. 1
Strany
    10
Rok
    2001
Výraz tezauru
    Arsen
    minerály
    zvětrávání
Klíčové slovo
    Antropogenních
    Arsenem
    Deponiích
    Ložisku
    Minerálů
    Podmínek
    Roudný
    Sekundárních
    Stability
    Studium
Abstrakt (česky)
   Byla studována asociace sekundárních minerálů arsenu vznikajících na odvalech ložiska Roudný
Abstrakt (anglicky)
   The secondary arsenic mineral association was studied
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012