Podrobnosti záznamu

Název
    Studium proudění a zranitelnosti podzemních vod v karbonátech skupiny branné: vodohospodářsky významná oblast na Jesenicku
Autor
    Altová, V.
    Bruthans, J.
    Kukačka, J.
    Zeman, Ondřej
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech
Svazek/č.
    Roč. 2004, -
Strany
    s. 163-165
Rok
    2005
Poznámky
    CEZ:MSM113100006 Součástí názvu je běžný rok.
    Projekt: 2001/197, GAUK, CZ
    Projekt: 2001/2066, FRVŠ, CZ
    Překlad názvu: Study of flow and vulnerability of groundwater in Branná Group: Important source of water in Jeseníky region
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Předmětová kategorie
    Branná group
    catchment area
    karst
    vulnerability
    watersupply
Klíčové slovo
    Branné
    Jesenicku
    Karbonátech
    Oblast
    Podzemních
    Proudění
    Skupiny
    Studium
    Vod
    Vodohospodářsky
    Významná
    Zranitelnosti
Abstrakt (česky)
   Studie je zaměřena na hydrogeologii výskytů metamorfovaných karbonátů skupiny Branné v Jeseníckách. V oblasti se nacházejí krasové prameny, ponory a ponorové úseky toků. Geometrie proudění podzemní vody byla studována pomocí hydrometrování a stopovacích pokusů. Na základě studie je připravován geografický informační systém a mapa zranitelnosti podzemních vod. Karbonátové kolektory jsou potenciálními vodními zdroji pro Jesenickou oblast.
Abstrakt (anglicky)
   This study is focused on hydrogeology of metamorphosed carbonates of Branná group in Jeseníky Mts. Spring, sinkholes and sinking streams were located in the area. Flow geometry was determined by stream hydrometry and tracer tests. Recently GIS and vulnerability map is being prepared. Carbonate aquifers represent an important water source in a region with generally limited groundwater abstraction possibilities.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012