Podrobnosti záznamu

Název
    Studium svahových deformací na Příhrazské plošině u Mnichova Hradiště, list mapy 03-34-01 v měřítku 1:10 000 (03-34 Sobotka)
Údaj o odpovědnosti
    Josef Stemberk
Další názvy
    Study of the slope deformations on Příhrazy plateau near Mnichovo Hradiště, map sheet 03-34-01 at a scale of 1:10 000
Autor
    Stemberk, Josef
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002
Strany
    s. 102-103
Rok
    2003
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2002.
Předmětová skupina
    česká křídová pánev
    geologie regionální
    jizerský faciální vývoj
    křída-svrchní
    mapa inženýrskogeologická
    monitoring
    rizika geologická
    sesuv
    stabilita svahu
    svah
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Jičínská pahorkatina
    Příhrazy (Mladá Boleslav)
Klíčové slovo
    1:10
    03-34
    03-34-01
    000
    Deformací
    Hradiště
    List
    Mapy
    Měřítku
    Mnichova
    Plošině
    Příhrazské
    Sobotka
    Studium
    Svahových
Abstrakt (anglicky)
   The article deals with landslides field mapping and block type landslide research in the area of map sheet 03-34-01 during 2002. The area is located in the Bohemian Cretaceous Basin and is characterised by high susceptibility to deep block-type slope deformation evolution. Engineering-geological maps showing stability conditions and derived predictive landslide susceptibility maps were compiled. In two selected sites two bore-holes were drilled for hydrological monitoring of water level. They have complemented the network of recent slope deformation monitoring that was started in 1990. The results of the research are briefly discussed
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    8. 8. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012