Podrobnosti záznamu

Název
    Studium tektoniky vltavotýnského moldanubika (22-41 Písek, 22-42 Bechyně, 22-43 Vodňany, 22-44 Hluboká nad Vltavou)
Údaj o odpovědnosti
    Milan Klečka, Jiří Fiala, Dana Oliveriová, Jaroslav Synek, Petr Rajlich
Autor
    Fiala, Jiří
    Klečka, Milan
    Oliveriová, Dana
    Rajlich, Petr, 1944-
    Synek, Jaroslav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988
Strany
    s. 47-49
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1988.
Předmětová skupina
    analýza tektonická
    české moldanubikum
    deformace
    dynamická analýza
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Týn n. Vltavou
Klíčové slovo
    22-41
    22-42
    22-43
    22-44
    Bechyně
    Hluboká
    Moldanubika
    Písek
    Studium
    Tektoniky
    Vltavotýnského
    Vltavou
    Vodňany
Abstrakt (česky)
   Příspěvek shrnuje výsledky strukturně geologického výzkumu jz. části českého moldanubika, kde se stýkají 3 jednotky: podolský komplex, jednotvárná a pestrá série. Byla použita řada metod od megaskopického až po mikroskopické měřítko k určení tektonického vývoje a dynamiky této oblasti. Jsou nově definována vývojová stádia duktilní stavby, deformační fáze a jsou charekterizovány tektonické prvky oblasti.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012