Podrobnosti záznamu

Název
    Study of adhesion of cement mixture and fibres and changes of its tension properties
Autor
    Řezba, Karel
    Trčková, Jiřina
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta geodynamica et geomaterialia
Svazek/č.
    Roč. 6, č. 4
Strany
    s. 475-482
Rok
    2009
Poznámky
    Projekt: GA103/08/1197, GA ČR
    Překlad názvu: Studium soudržnosti cementové směsi s vlákny a jejich tahové vlastnosti
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Předmětová kategorie
    fibre cement mixture
    pullout test
    tension properties
Klíčové slovo
    Adhesion
    Cement
    Changes
    Fibres
    Mixture
    Properties
    Study
    Tension
Abstrakt (česky)
   Pro získání vstupních dat pro teoretické numerické výpočty vlastností konstrukcí z vláknobetonů se v laboratorních podmínkách testovala soudržnost ocelových a polypropylenových vláken s cementovou směsí a změny tahových vlastností v závislosti na počtu a váhovém množství vláken v cementové směsi.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012