Podrobnosti záznamu

Název
    Study of sulphidic minerals properties using photoelectron spectroscopy
Další názvy
    Štúdium vlastností sulfidických minerálov metódou fotoelektrónovej spektroskopie