Podrobnosti záznamu

Název
    Study of vein carbonates and notes to the genesis of the hydrothermal mineralization in the Moravo-Silesian Culm
Další názvy
    Studium žilných karbonátů a poznámky ke genezi hydrotermální mineralizace v moravskoslezském kulmu
Autor
    Dobeš, Petr
    Hladíková, J.
    Losos, Zdeněk
    Novotný, P.
    Zimák, J.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of the Czech Geological Society
Svazek/č.
    Roč. 47, č. 3-4
Strany
    12
Rok
    2002
Výraz tezauru
    hydrothermal mineralization, stable isotopes, fluid inclusions, Moravo-Silesian Culm
Klíčové slovo
    Carbonates
    Culm
    Genesis
    Hydrothermal
    Mineralization
    Moravo-Silesian
    Notes
    Study
    Vein
Abstrakt (česky)
   Mineralogie, stabilní izotopy a fluidní inkluze v žilných karbonátech moravskoslezského kulmu
Abstrakt (anglicky)
   Mineralogy, stable isotopes and fluid inclusions in vein carbonates of the Moravo-Silesian Culm
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014