Podrobnosti záznamu

Název
    Styk geologických struktur jesenického a drahanského regionu mezi Mohelnicí, Uničovem a Litovlí (14-43 Mohelnice, 14-44 Šternberk)
Údaj o odpovědnosti
    Jaroslav Dvořák
Další názvy
    Contact of geological structures of the Jeseníky and Drahany regions near Mohelnice, Uničov and Litovel
Autor
    Dvořák, Jaroslav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 1
Strany
    s. 30-31
Rok
    1994
Poznámky
    1 obr., 1 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1993
Předmětová skupina
    devon
    flyš
    karbon-spodní
    moravský devon a spodní karbon
    sedimenty karbonátové
    tektonika regionální
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Litovel
    Mohelnice
    Uničov
Klíčové slovo
    14-43
    14-44
    Drahanského
    Geologických
    Jesenického
    Litovlí
    Mohelnice
    Mohelnicí
    Regionu
    Struktur
    Styk
    Šternberk
    Uničovem
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    30. 6. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012