Podrobnosti záznamu

Název
    Styk moldanubika se středočeským plutonem v opěrném vrtu Milčice, jihozápadní Čechy
Údaj o odpovědnosti
    Zdeněk Vejnar
Další názvy
    The contact between the Moldanubicum and Central Bohemian Pluton in the drill hole Milčice, South-West Bohemia
Autor
    Vejnar, Zdeněk
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Svazek/č.
    Roč. 66, č. 2
Strany
    s. 113-117
Rok
    1991
Poznámky
    1 obr., 1 tab.
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Předmětová skupina
    analýza hornin
    analýza stopových prvků
    dvojslídný typ
    granodiorit
    profil vrtný
    rula
    středočeský pluton
    šumavské moldanubikum
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Milčice
Klíčové slovo
    Čechy
    Jihozápadní
    Milčice
    Moldanubika
    Opěrném
    Plutonem
    Středočeským
    Styk
    Vrtu
Abstrakt (česky)
   Styk moldanubika plánického pruhu s chanovickou apofýzou středočeského plutonu má v milčickém vrtu výrazně disformní charakter. Je provázen minerálními změnami hornin obou jednotek a porušen mladšími dislokačními a mylonitovými zónami, provázenými intenzívní druhotnou přeměnou. Krystalické břidlice jsou postiženy kontaktní rekrystalizací
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012