Podrobnosti záznamu

Název
    Styly erupcí monogenetického vulkanismu v levínském vulkanickém poli v centrální části podkrkonošské pánve (spodní rotliegend,autun)
Další názvy
    Eruptive styles of monogenetic volcanism in the Levín volcanic field, central part of the Krkonoše Piedmont Basin (Lower Rotliegend, Autunian).
Autor
    Rapprich, Vladislav
    Stárková, Marcela
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    4
Rok
    2009
Výraz tezauru
    Hawaiian eruption, Strombolian eruption, hyaloclasthesis, pillow lava, melaphyre, Krkonoše Piedmont Basin, Rotliegend
Klíčové slovo
    Centrální
    části
    Erupcí
    Levínském
    Monogenetického
    Pánve
    Podkrkonošské
    Poli
    Rotliegend,autun
    Spodní
    Styly
    Vulkanickém
    Vulkanismu
Abstrakt (česky)
   Dva lomy a řada výchozů v levínském vulkanickém poli (LVP) centrální části podkrkonošské pánve poskytly řadu důkazů pro různé typy mafického monogenetického vulkanismu. V lomu Hvězda (jv. okraj LVP)byly posány projevy Strombolské a freatomagmatické aktivity, střídající se s tenčími lávovými proudy. Při sv. okraji LVP v lomu Studenec po Hawaiské erupci následovalo vmístění žhavé lávy do jezera a vytvoření polštářových láv s četnými hyaloklastity. Na této lokalitě se vyskytují v severní části lomu i sily a subhorizontálně uložená pyroklastika.
Abstrakt (anglicky)
   Eruptive styles of monogenetic volcanism in the Levín volcanic field, central part of the Krkonoše Piedmont Basin (Lower Rotliegend, Autunian).
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014