Podrobnosti záznamu

Název
    Subsolidus behaviour of niobian rutile from Věžná, Czech Republic: a model for exsolutions in phases with Fe2+ Fe3+
Údaj o odpovědnosti
    Petr Černý, Milan Novák, Ron Chapman, Morgan Masau
Další názvy
    Chování niobového rutilu z Věžné, Česká republika: model pro odmíření fází s Fe2+ Fe3+
Autor
    Chapman, Ron
    Černý, Petr
    Masau, Morgan
    Novák, Milan, 1952-
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of the Czech Geological Society
Svazek/č.
    Vol. 45, no. 1-2
Strany
    s. 21-35
Rok
    2000
Poznámky
    7 obr., 1 fot., 6 tab.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: J. Czech geol. Soc.
Předmětová skupina
    asociace minerální
    hafnium
    moldanubický pluton
    moldanubikum strážecké
    niob
    pegmatit
    rutil
    skupina kolumbitu
    složení
    složení granitické
    tantal
    zirkonium
    železo
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Věžná (Žďár nad Sázavou)
Klíčové slovo
    Behaviour
    Czech
    Exsolutions
    Fe2+
    Fe3+
    Model
    Niobian
    Phases
    Republic
    Rutile
    Subsolidus
    Věžná
Abstrakt (anglicky)
   Niobian rutile crystallized in the Věžná I pegmatite in three generations: niobian rutile I associated with beryllian cordierite, beryl, zircon,, xenotime-(Y) and monazite-(Ce), transitional into niobian rutile II in close vocinity of small pollucite-, lepidolite- and elbaite-bearing pods, and niobian rutile III in fissures with ferrocolumbite III, niobian titanite and pyrochlore microlite. Exsolution of the niobian rutile I and II into depleted rutile and titanian ferrocolumbite is extensive. Exsolution possibly proceeded in several, presumably temperature-controlled stages. Relics of primary homogenous niobian rutile are preserved in most crystals of generation I, but some of them and those of generation II, all perceptibly enriched in Mn, are completely exsolved. Oxide minerals of the last generation III could have been mobilized and redeposited from compositionally similar, Mn-enriched, porous aggregates of intergrowths I and II.
   The primary homogenous rutile phase shows as little as 16 mol. % ferrocolumbite, whereas the TiO2 content of the exsolved titanian ferrocolumbite may drop to values as low as 5 mol. %. Heterovalent substitutions in niobian rutile are accomplished by (Fe, Mn, Mg)2+ +1 (Nb, Ta)5+ +2 Ti4+ -3, Fe3+ +1 (Nb, Ta)5+ +1 Ti4+ -2, Sc3+ +1 (Nb, Ta)5+ +1 Ti4+ -2, and (Fe, Mn, Mg)+2 +1 W6+ +1 Ti4+ -2. With negligible and undecipherable additional substitutions, reverse mechanisms control ferrocolumbite: (Fe, Sc)3+ +3 (Nb, Ta)5+ +3 (Fe, Mn, Mg, Ca) 2+ -2 (Nb, Ta)5+ -4, and (Ti, Zr, Hf)4+ +3 (Fe, Mn, Mg, Ca)2+ -1 (Nb, Ta)5+ -2. Exsolution concentrates Mg, Mn, Fe 2+, Fe 3+, Sc, Zr, Hf, U, Nb, Ta and W in the exsolved ferrocolumbite. In relative terms, rutile conserves Sn, Fe2+, Fe3+, Ta, and Fe3+ relative to Fe2+, whereas Mn and Nb are preferred by the columbite structure.
   The ZrO2 content or primary homogenous niobian rutile is ˇ0.34 wt.% but the exsolved ferrocolumbite contains as much as 2.11 wt.% along with ˇ0.16 wt.% HfO2
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    19. 3. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012