Podrobnosti záznamu

Název
    Subsurface Temperature Field of the Bohemian Massif
Údaj o odpovědnosti
    Jaroslav Kubík
Autor
    Kubík, Jaroslav
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Studia geophysica et geodaetica
Svazek/č.
    Vol. 34, no. 2
Strany
    s. 110-128
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Stud. geophys. geod. (Praha)
Předmětová skupina
    Český masiv
    geotermika
    interpretace dat
    mapa geofyzikální
    měření
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Morava
Klíčové slovo
    Bohemian
    Field
    Massif
    Subsurface
    Temperature
Abstrakt (česky)
   Byly měřeny teploty ve 190 vrtech, zkonstruována mapa distribuce teplot v hloubce 100 metrů pod povrchem a mapy teplotních gradientů na území Českého masívu. Autor zkoumá vlivy hydrogeologických, geomorfologických, strukturně-geologických a mikroklimatických faktorů na podpovrchové teplotní pole a vliv těchto faktorů na měření tepelného toku v mělkých vrtech (100 - 200 metrů).
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012