Podrobnosti záznamu

Název
    Suburbanization in small towns - case study Modřice near Brno
Autor
    Vaishar, Antonín
    Zapletalová, Jana
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Analele Universitatii din Craiova . Seria geografie
Svazek/č.
    Roč. 10, -
Strany
    s. 112-116
Rok
    2007
Poznámky
    Projekt: IAA3086301, GA AV ČR
    Překlad názvu: Suburbanizace malých měst - případová studie Modřice u Brna
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    small towns
    Suburbanization
Klíčové slovo
    Brno
    Case
    Modřice
    Near
    Small
    Study
    Suburbanization
    Towns
Abstrakt (česky)
   Článek se zabývá vlivy suburbanizace na malá města v zázemí velkých měst. Případovou studií jsou Modřice u Brna. Projevuje se zde suburbanizace jak rezidenční, tak komerční a industriální. Mezi oběma městy jsou i významné dojížďkové toky. Ze studie vyplývá, že suburbanizace směřující do malých měst nebo velkých obcí v zázemí velkých měst je z mnoha důvodů vhodnější než suburbanizace malých obcí či dokonce tvorby "urban sprawl". Může být vytvořen systém vhodného dopravních spojení, suburbanizovaná sídla mají svoji vlastní infrastrukturu nezávislou na velkém městě, území mezi suburbanizovanými sídly může sloužit pro příměstskou rekreaci. Mohou se však projevit i problémy - např. v soužití původního a přistěhovalého obyvatelstva, je možná i ztráta lokální identity malého města.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012