Podrobnosti záznamu

Název
    Sudetské porfyry jako vůdčí souvky v ledovcových uloženinách Polska a ČSFR
Údaj o odpovědnosti
    Zdeněk Gába, Jan Wójcik
Další názvy
    Sudetische Porphyre als Leitgeschiebe in den Glazialablagerungen Poles und der Tschechoslowakei
Autor
    Gába, Zdeněk, 1939-
    Wójcik, Jan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Časopis Slezského muzea. Série A, Vědy přírodní
Svazek/č.
    Roč. 39, č. 1
Strany
    s. 59-65
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Čas. Slez. Muz., Sér. A
Předmětová skupina
    moréna
    porfyry
    sedimentace glacifluviální
    transgrese
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
    Polsko
Klíčové slovo
    ČSFR
    Jako
    Ledovcových
    Polska
    Porfyry
    Souvky
    Sudetské
    Uloženinách
    Vůdčí
Abstrakt (česky)
   Psefitické částice přinesené pevninským ledovcem se dělí na nordické a lokální. Nejvýznamnějším lokálním vůdčím souvkem pro území Polska a Československa je sudetský křemenný porfyr pocházející z polského Dolního Slezska. Souvky sudetských porfyrů lze všestranně využít pro řešení kvartérně geologických a paleoglaciologických otázek. Z jejich rozšíření v sálských ledovcových sedimentech vyplývá severozápadně-jihovýchodní generální směr ledovcové transgrese v této oblasti. Příčinnou relativně klesajícího počtu souvků s rostoucí vzdáleností od zdroje je především zřeďovací efekt lokálními souvky, přibíranými z podloží.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012