Podrobnosti záznamu

Název
    Sukcese nivních biotopů po povodni v roce 1997 na úseku řeky Bečvy
Autor
    Grohmanová, L.
    Lacina, Jan
Konference
    Říční krajina (6. : 21.10.2009-21.10.2009 : Olomouc, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Říční krajina /6./ Sborník příspěvků
Strany
    S. 24-31
Poznámky
    Autoři celkem: 2
    Projekt: GA205/07/0821, GA ČR
    Překlad názvu: Succession alluvial biotopes after the flood in 1997 in the area of the river Bečva
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    Bečva River
    flood
    fluvial succession
Klíčové slovo
    1997
    Bečvy
    Biotopů
    Nivních
    Po
    Povodni
    Roce
    řeky
    Sukcese
    úseku
Abstrakt (česky)
   Po povodni v roce 1997 se naskytla možnost sledování dynamického fluviálního sukcesního vývoje rostlinných společenstev. V tomto článku se zabýváme srovnáním třech vybraných výzkumných lokalit: Lhotka nad Bečvou, "Pod Břehy", Choryně, "vyústění Milotického potoka" a Rybáře nedaleko Drahotuš zvaných jako "Rybáře". Vybrané oblasti výzkumu se nacházejí v Zlínském a Olomouckém kraji, v okrese Přerov a Vsetín. V každé výzkumné oblasti jsme vybrali 10m široký transekt pro podrobné mapování vegetace. Takto jsme získali nova data pro další srovnání s daty získanými v desetiletém období výzkumu. Hlavním cílem příspěvku je porovnání a vyhodnocení dynamické fluviální sukcesní série po deseti letech a pokračovat se studovanými transekty pro budoucí výzkum sledování dynamické fluviální sukcese na řece Bečvě. Získaná data mohou být cenným materiálem pro budoucí ochranářská opatření.
Abstrakt (anglicky)
   After the floods in 1997 on the Bečva river there appeared an opportunity for observing dynamic fluvial succession development of plant communities. Here we come with the comparison of three selected research areas: Lhotka nad Bečvou, "Pod Břehy", Choryně, "vyústění Milotického potoka" and Rybáře near by Drahotuš known as "Rybáře". Selected research area is located in Zlin and Olomouc region, in Přerov and Vsetín districts. On each selected research area we have chosen 10 meters wide transects for detail vegetation mapping. Thus we have obtained new scientific data which were used for comparison with the same research areas ten years ago and in times between. Main aim of this contribution is to compare and evaluate dynamic fluvial successions after 10 years and to continue with studied transects for future research in observing dynamic fluvial succession on the Bečva river. Analyzed research resulting data can be valuable material environmental for precautions.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012