Podrobnosti záznamu

Název
    Sukcese v povodňových korytech moravských řek na příkladu Bečvy a Desné
Autor
    Lacina, Jan
Konference
    Říční krajina (12.11.2003-12.11.2003 : Olomouc, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Říční krajina
Strany
    s. 130-139
Poznámky
    Projekt: IAA3086903, GA AV ČR
    Překlad názvu: Succession in the flood beds of Moravian rivers on example of Bečva a Desná
    Rozsah: 9 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Předmětová kategorie
    natural disturbances
    succesion
    vegetation
Klíčové slovo
    Bečvy
    Desné
    Korytech
    Moravských
    Povodňových
    Příkladu
    řek
    Sukcese
Abstrakt (česky)
   V povodňových korytech a nivách řek Bečvy a Desné byly po katastrofální povodni v červenci 19797 vybrány výzkumné transekty, na nichž je sledována přirozená sukcese na nově vzniklých ekotopech. Dosavadní výsledky ukazují, že sukcese je závislá na poloze biotopů vůči současnému aktivnímu toku.
Abstrakt (anglicky)
   In flood river basins of alluvium of the Bečva and Desná rivers was found research transects after catastrophic flood in July of 1997 and natural succession was investigated on new ecotopes. Present results shows that succession is dependent on location of biotopes in the face of current active river flow.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012