Podrobnosti záznamu

Název
    Sulfoantimonidy olova z polymetalické žíly H 32 A uranového ložiska Příbram (žilný uzel Háje)
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Litochleb, Jiří Sejkora, Vladimír Šrein
Další názvy
    Lead sulphoantimonides from the polymetallic vein H 32 in the Příbram-Háje uranium deposit
Autor
    Litochleb, Jiří
    Sejkora, Jiří, 1968-
    Šrein, Vladimír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 4-5
Strany
    s. 163-169
Rok
    1997
Poznámky
    2 obr., 11 tab., 2 s.bibl.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Předmětová skupina
    antimon
    Barrandien
    lokalita mineralogická
    metalogeneze
    mineralogie topografická
    olovo
    rudy U
    středočeský pluton
    sulfidy
    sulfosoli
    žíla rudní
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Háje (Příbram)
Klíčové slovo
    32
    Háje
    Ložiska
    Olova
    Polymetalické
    Příbram
    Sulfoantimonidy
    Uranového
    Uzel
    žilný
    žíly
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    16. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012