Podrobnosti záznamu

Název
    Sulfur and nitrogen emissions in the Czech Republic and Slovakia from 1850 till 2000
Další názvy
    Emise síry a dusíku v České republice a na Slovensku od roku 1850 do roku 2000
Autor
    ,
    Kopáček, Jiří
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Atmospheric Environment
Svazek/č.
    Roč. 39, č. 2005
Strany
    10
Rok
    2005
Výraz tezauru
    atmospheric pollution, SO2, NOx, NH3, deposition, acidification, central Europe
Klíčové slovo
    1850
    2000
    Czech
    Emissions
    Nitrogen
    Republic
    Slovakia
    Sulfur
    Till
Abstrakt (česky)
   Studie popisuje vývoj emisí SO2, NOx a NH3 v bývalém Československu, porovnává je se středoevropskými trendy a diskutuje důvody jejich výjimečných změn.
Abstrakt (anglicky)
   This study describes the development of SO2, NOx and NH3 emissions in the former Czechoslovakia, compares them with their central European emission rates and discusses major causes of their exceptional changes.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014