Podrobnosti záznamu

Název
    Supergene Y, REE minerals from the Medvědín deposit, the Krkonoše (Giant) Mts., Czech Republic
Další názvy
    Supergenní Y, REE minerály z ložiska Medvědín, Krkonoše, Česká republika
Autor
    Goliáš, Viktor
    Plášil, Jakub
    Sejkora, Jiří
    Škoda, Radek
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralogia Polonica, Special Papers
Svazek/č.
    Roč. 28, č. září
Strany
    3
Rok
    2006
Výraz tezauru
    agardite
    churchite
    Krkonoše Mts.
    Medvědín
    mineralogy
    Y, REE minerals
Klíčové slovo
    Czech
    Deposit
    Giant
    Krkonoše
    Medvědín
    Minerals
    Mts
    REE
    Republic
    Supergene
Abstrakt (česky)
   Komplexní mineralogický výzkum supergenní mineralizace ložiska Medvědín (známého i pod názvem Horní Mísečky) prokázal přítomnost Y, REE dominantním minerálních fází - agarditu-(Y), churchitu-(Y) a pravděpodobně nové minerální fáze Pb(Ce,REE)3(PO4)3(OH)2 . nH2O. V práci jsou podána kvantitativní chemická data pro všechny výše uvedené minerální fáze.
Abstrakt (anglicky)
   The complex mineralogical research of supergene mineralization of the Medvědin deposit (also known as Horní Mísečky) proved the presence of Y, REE dominant mineral phases - agardite-(Y), churchite-(Y) and probably new mineral phase Pb(Ce,REE)3(PO4)3(OH)2 . nH2O. The quantitative chemical data are given for all these mineral phases.
Přispěvatel
    Národní muzeum Praha
Kód přispěvatele
    NM
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012