Podrobnosti záznamu

Název
    Supergene minerals in the Horní Slavkov uranium ore district, Czech Republic
Další názvy
    Supergenní minerály uranového rudního revíru Horní Slavkov, Česká republika
Autor
    Beran, Pavel
    Goliáš, Viktor
    Ondruš, Petr
    Plášil, Jakub
    Sejkora, Jiří
    Veselovský, František
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of the Czech geological society
Svazek/č.
    Roč. 51, č. 1/2
Strany
    10
Rok
    2006
Výraz tezauru
    Horní Slavkov uranium district
    supergene minerals
    uranium
    uranyl minerals
Klíčové slovo
    Czech
    District
    Horní
    Minerals
    Ore
    Republic
    Slavkov
    Supergene
    Uranium
Abstrakt (česky)
   Práce podává souhrn známých i nově zjištěných poznatků o supergenních minerálech (anglesit, annaberrgit, arsenolit, autunit, carnotit, compreignacit, kuprosklodowskit, kaatialait, liebigit, meta-autunit, metatorbernit, mohrit, nováčekit, phosphuranylit, rutherfordin, schultenit, siderit, torbernit, uranofán, zeunerit) uranového rudního revíru Horní Slavkov (Česká republika). Součástí práce je i interpretace vzniku supergenní mineralizace v popisované oblasti.
Abstrakt (anglicky)
   This paper presents the existing and newly obtained information on supergene minerals (anglesite, annaberrgite, arsenolite, autunite, carnotite, compreignacite, cuprosklodowskite, kaatialaite, liebigite, meta-autunite, metatorbernite, mohrite, nováčekite, phosphuranylite, rutherfordine, schultenite, siderite, torbernite, uranophane, zeunerite) from the Horní Slavkov uranium ore district (Czech Republic). Also presented is interpretation of formation of the supergene mineralization in this ore dsitrict.P
Přispěvatel
    Národní muzeum Praha
Kód přispěvatele
    NM
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012