Podrobnosti záznamu

Název
    Supergenní minerály na ložisku Pb-Zn rud Nová Ves u Rýmařova
Další názvy
    Supergenne minerals from Pb-Zn ore deposit Nová Ves at Rýmařov were studied.
Autor
    Kocourková, Eva
    Losos, Zdeněk
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Časopis Slezského zemského muzea, série A
Svazek/č.
    Roč. 57/2008, č. 1
Strany
    18
Rok
    2009
Výraz tezauru
    supergenne minerals
Klíčové slovo
    Ložisku
    Minerály
    Nová
    Pb-Zn
    Rud
    Rýmařova
    Supergenní
    Ves
Abstrakt (česky)
   Podrobná studie supergenních minerálů na ložisku Pb-Zn rud Nová Ves u Rýmařova.
Abstrakt (anglicky)
   Supergenne Fe, Pb, Zn and Cu minerals from Pb-Zn ore vein deposit Nová Ves at Rýmařov were studied. Predominate iron-rich hydrous oxides include goethite and lepidocrocite.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012