Podrobnosti záznamu

Název
    Supergenní selenová mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách
Další názvy
    The supergene selenium mineralization at the uranium deposit Zélesí, the Rychlebské hory Mts. (Czech Republic)
Autor
    Malec, Jan
    Pauliš, Petr
    Sejkora, Jiří
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 12, č. 1
Strany
    6
Rok
    2005
Výraz tezauru
    supergene selenium minerals, chalcomenite, molybdomenite, schmiederite, uranium deposit, Zálesí
Klíčové slovo
    Horách
    Ložisku
    Mineralizace
    Rychlebských
    Selenová
    Supergenní
    Uranovém
    Zálesí
Abstrakt (česky)
   Velmi vzácné oxidické minerály selenu (chalkomenit, molybdomenit, schmiederit) se vyskytují v supergenní zóně primární selenidové a sulfidické mineralizace (clausthalit, chalkopyrit), která provází žilné a metasomatické uranové zrudnění.
Abstrakt (anglicky)
   The supergene selenium mineralization at the uranium deposit Zélesí, the Rychlebské hory Mts. (Czech Republic)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014