Podrobnosti záznamu

Název
    Supergenní selenová mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Sejkora, Petr Pauliš, Jan Malec
Další názvy
    The supergene selenium mineralization at the uranium deposit Zálesí, the Rychlebské hory Mts. (Czech Republic)
Autor
    Malec, Jan
    Pauliš, Petr, 1956-
    Sejkora, Jiří, 1968-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 12
Strany
    s. 174-179
Rok
    2004
Poznámky
    2 fot., 6 tab.
    il., tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Klasifikační znak
    549
Skupina konspektu
    549
Předmětová skupina
    difrakce rentgenová
    ložisko metasomatické
    měď
    metamorfika
    minerály supergenní
    mřížkové parametry
    olovo
    oxidace
    rudy U
    selén
    selenáty
    silesikum
    sulfáty
    žíla rudní
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Zálesí (Jeseník, Jeseník)
Klíčové slovo
    Horách
    Ložisku
    Mineralizace
    Rychlebských
    Selenová
    Supergenní
    Uranovém
    Zálesí
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012