Podrobnosti záznamu

Název
    Supplement to secondary and rock-forming minerals of the Jáchymov ore district
Další názvy
    Dodatek ke druhotným a horninotvorným minerálům Jáchymovského rudního okrsku
Autor
    Gabašová, Ananda
    Hloušek, Jan
    Ondruš, Petr
    Šrein, Vladimír
    Veselovský, František
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of the Czech Geological Society. Jáchymov Issue II
Svazek/č.
    Roč. 48, č. 3-4
Rok
    2003
Výraz tezauru
    Supplement, secondary minerals, rock-forming minerals, Jáchymov, Czech Republic
Klíčové slovo
    District
    Jáchymov
    Minerals
    Ore
    Rock-forming
    Secondary
    Supplement
Abstrakt (česky)
   Dodatek k popisu druhotných a horninotvorných minerálů Jáchymovského rudního okrsku
Abstrakt (anglicky)
   Supplement to the description of secondary and rock-forming minerals of the Jáchymov ore district
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014