Podrobnosti záznamu

Název
    Suprafan and channel-and-levee deposits near Tichý Potok, Levoča Mts.; Central-Carpathian Paleogene Basin, Slovakia
Údaj o odpovědnosti
    Juraj Janočko, Bohumil Hamršmíd, Stanislav Jacko, Zuzana Siráňová
Autor
    Hamršmíd, Bohumil
    Jacko, Stanislav
    Janočko, Juraj
    Siráňová, Zuzana
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Slovak geological magazine
Svazek/č.
    Vol. 4, no. 1
Strany
    p. 3-15
Rok
    1998
Poznámky
    7 obr., 3 fot., 1 tab., 2 s.bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Slov. geol. Mag.
Předmětová skupina
    břidlice jílová
    facie
    miocén-spodní
    oligocén
    profil vrtný
    sedimentologie
    sedimenty klastické
    turbidit
    Západní Karpaty
Geografické jméno
    Slovensko
Klíčové slovo
    Basin
    Central-Carpathian
    Channel-and-levee
    Deposits
    Levoča
    Mts
    Near
    Paleogene
    Potok
    Slovakia
    Suprafan
    Tichý
Abstrakt (anglicky)
   Deposits in the Levoča Mts. represent the uppermost part of the Central-Carpathian Paleogene Basin fill. The biostratigraphical analyses reveal plankton of NP 25 and NN 1 zones suggesting a Late Oligocene-Early Miocene age. The deposits originated in a submarine fan channel-and-levee and suprafan (apron) subenvironments. Channel-and-levee deposits are composed of thick-bedded sandstones (channel fill) and alternating thin beds of sandstones and shales (levee deposits). Their thickness is as much as 40 m. Suprafan deposits consists of thick, mostly massive and normal-graded sandstones and sparse pebbly sandstones and conglomerates. They are as much 150 m thick. The correlation of deposits in sections and boreholes suggests alternation of the two types of deposits which was probably caused by fluctuation of the sediment input into the basin as well as tectonic activity on the basin margins
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012