Podrobnosti záznamu

Název
    Surface versus underground measurements of active tectonic displacements detected with TM 71 extensometers in Western Slovenia
Údaj o odpovědnosti
    Andrej Gosar, Stanka Šebela, Blahoslav Košťák, Josef Stemberk
Další názvy
    Primerjava površinskih in podzemeljskih meritev aktivnih tektonskih premikov določenih s TM 71 ekstenziometri v zahodni Sloveniji
Autor
    Gosar, Andrej
    Košťák, Blahoslav
    Stemberk, Josef
    Šebela, Stanka
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta carsologica
Svazek/č.
    Vol. 38, no. 2-3
Strany
    p. 213-226
Rok
    2009
Poznámky
    2 obr., 2 fot., 5 diagr., 2 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Slovinské resumé
    Zkr. název ser.: Acta carsol. (Ljubljana)
Klasifikační znak
    550.8
    551.2
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    extenzometr
    jeskyně
    monitoring
    neotektonika
    posun
    seizmicita
    zlom aktivní
    zóna zlomová
Předmětová kategorie
    2004-2009
Geografické jméno
    Slovinsko
Klíčové slovo
    71
    Active
    Detected
    Displacements
    Extensometers
    Measurements
    Slovenia
    Surface
    Tectonic
    TM
    Underground
    Western
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    13. 4. 2010
Datum importu
    8. 8. 2012