Podrobnosti záznamu

Název
    Surficial deposits on salt diapirs (Zagros Mountains and Persian Gulf Platform, Iran): Characterization, evolution, erosion and the influence on landscape morphology
Autor
    Asadi, N.
    Bruthans, J.
    Churáčková, Z.
    Filippi, Michal
    Šlechta, Stanislav
    Zare, M.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geomorphology
Svazek/č.
    Roč. 107, 3-4
Strany
    s. 195-209
Rok
    2009
Poznámky
    Projekt: KJB301110501, GA AV ČR, CZ
    Projekt: KJB315040801, GA AV ČR
    Překlad názvu: Povrchové sedimenty na solných pních (pohoří Zagros a Perský záliv): Charakteristika, vývoj, eroze a vliv na krajinou morfologii
    Rozsah: 15 s. : www
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    erosin rate
    salt diapir
    surface morphology
    surficial deposit
    vegetation cover
    Zagros Mountains
Klíčové slovo
    Characterization
    Deposits
    Diapirs
    Erosion
    Evolution
    Gulf
    Influence
    Iran
    Landscape
    Morphology
    Mountains
    Persian
    Platform
    Salt
    Surficial
    Zagros
Abstrakt (česky)
   Byly studovány povrchy jedenácti solných diapirů v pohoří Zagros a v oblasti Perského zálivu. Tyto diapiry byly vybrány především s ohledem na jejich geologickou pozici a odlišné klimatické podmínky a geologickou historii. Povrch těchto diapirů je více či méně pokryt povrchovými reziduálními sedimenty, které se liší složením, původem a které silně ovlivňují rychlost eroze, vývoj solného krasu, vegetační pokryv a využití krajiny v okolí diapirů. Povrchové sedimenty byly zkoumány z hlediska chemického a mineralogického složení a následně bylo vyčleněno nekolik typů těchto sedimentů a byly navrženy modeli jejich vzniku a vývoje.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012