Podrobnosti záznamu

Název
    Suroviny pro výrobu jihočeské keramiky bohaté grafitem v několika prehistorických a historických obdobích
Další názvy
    Raw-materials used for graphite-rich ceramics of southern Bohemia in several prehistoric and historical periods
Autor
    Laufek, František
    Petáková, Zdeňka
    Procházka, Václav
    Thomová, Zuzana
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Archeologické výzkumy v jižních Čechách
Svazek/č.
    Roč. 24, č. prosinec
Strany
    17
Rok
    2011
Výraz tezauru
    ancient ceramic sherds with graphite, Hallstadt period, La Téne period, Medieval period, chemical and mineralogical content, graphite, Czech Republic, southern Bohemia
Klíčové slovo
    Bohaté
    Grafitem
    Historických
    Jihočeské
    Keramiky
    Několika
    Obdobích
    Prehistorických
    Suroviny
    Výrobu
Abstrakt (česky)
   Jsou prezentovány výsledky mineralogicko-petrografického a chemického výzkumu střepů prehistorické a historické keramiky s grafitem, jejichž stáří spadá do doby halštatské, laténské a středověku (převážně raného). Střepy ze všech období se vyznačují použitím chemicky zvětralé suroviny obsahující materiál z různých hornin. Většinou chybějící zaoblení úlomků minerálů a hornin vylučuje delší transport ve vodním toku. Geologickým vysvětlením smísení eluvia různých hornin jsou tedy spíše svahové pohyby a použití svahovin jako suroviny. Pro dobu halštatskou je charakteristický odlišný původ grafitu, pravděpodobně dodávaného jako tzv. kusový grafit z jednoho nebo několika málo ložisek. Střepy z raného středověku charakterizuje výrazně odlišné složení ostřiva, obsahujícího hlavně křemen a většinou i úlomky grafitického mramoru, a matrix, obsahující hlavně illit, zvětralé živce a další silikáty; to svědčí o použití aspoň dvou různých surovin.
Abstrakt (anglicky)
   Raw-materials used for graphite-rich ceramics of southern Bohemia in several prehistoric and historical periods
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014