Podrobnosti záznamu

Název
    Svážná studna v Lažáneckém žlebu; Geneze a hydrografická situace
Další názvy
    The Svážná studna Cave in the Lažánky Valley - genesis and hydrographic position
Autor
    Kahle, V.
    Otava, Jiří
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Speleofórum 2003
Poznámky
    Akce: 2003/04/04 ; Rudice
Výraz tezauru
    Cave genesis, Badenian, corals, molluscs, hzdrographz
Klíčové slovo
    Geneze
    Hydrografická
    Lažáneckém
    Situace
    Studna
    Svážná
    žlebu
Abstrakt (česky)
   Prvá část příspěvku popisuje postup objevování systému do hloubky 32 m. Ve druhé části jsou zmíněny výsledky barvícího (stopovacího) experimentu z roku 1999 a zastižení média v systému Rudického propadání. Třetí část je věnována nálezům a určení unikátně zachovalých fosílií spodnobadenského stáří. Vzhledem k zachování křehkých fosílií na několika místech je vysloven předpoklad, že část jeskynního systému je předbadenská a fosílie nebyly redeponovány, ale nalezeny in situ.
Abstrakt (anglicky)
   The Svážná studna Cave in the Lažánky Valley - genesis and hydrographic position
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014