Podrobnosti záznamu

Název
    Svážné terény severního čela Moravskoslezských Beskyd v oblasti Smrku
Údaj o odpovědnosti
    Petr Adamčík
Další názvy
    Sloping Grounds of the Northern Front of the Moravian-Silesian Beskids (Mts.) in the Area of Smrk
Autor
    Adamčík, Petr
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník Československé geografické společnosti
Svazek/č.
    Roč. 95, č. 4
Strany
    s. 260-270
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Sbor. Čs. geogr. Společ.
Předmětová skupina
    antropogenní jevy
    flyšové pásmo Západních Karpat
    pohyby svahové
    prevence a sanace
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
    Smrk
Klíčové slovo
    Beskyd
    čela
    Moravskoslezských
    Oblasti
    Severního
    Smrku
    Svážné
    Terény
Abstrakt (česky)
   V oblasti masívu Smrku (k. 1276 m n.m.) byly sledovány svahové pohyby, které zde byly měřicky dokumentovány od roku 1970. Území je tvořeno slezskou jednotkou v godulském vývoji - flyšem s převahou pískovců. Sesuvná aktivita souvisí s napuštěním vodního díla Šance a s odlesňováním porostů napadených exhalacemi. V příspěvku je analyzováno 12 sesuvů, jsou navržena opatření pro ochranu svahů, zejména v lesním hospodářství.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012