Podrobnosti záznamu

Název
    Světový geodetický referenční systém 1984
Autor
    Pick, Miloš
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geodetický a kartografický obzor
Svazek/č.
    49/91, č. 2
Strany
    s. 21-27
Rok
    2003
Poznámky
    Překlad názvu: The world geodetic reference system 1984
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3012916
Předmětová kategorie
    geodetic system
    WGS84
    world reference system
Klíčové slovo
    1984
    Geodetický
    Referenční
    Světový
    Systém
Abstrakt (česky)
   Světový geodetický referenční systém má i nadále svůj význam, zejména ve vojenství. První verze byla postupně nahrazována jinými. Aktuální verze má některé základní parametry definované odlišným způsobem než verze předešlé. Článek upozorňuje na změnu parametrů a na postup a metodu výpočtů odvozených parametrů, které udržují potřebnou přesnost.
Abstrakt (anglicky)
   The World reference system WGS84 remains important namely in military applications. The first version is subsequently replaced by other ones. The actual version has some basic parameters that are defined by a different way as at the former ones. The paper draws attention to changed parameters and to procedure and method of calculation of derived parameters that keep required accuracy.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013