Podrobnosti záznamu

Název
    Svahové deformace v západní části Chloumeckého hřbetu
Další názvy
    Slope deformations in the western part of Chloumek Ridge
Autor
    Bůžek, Jan
    Kudrna, Zdeněk
    Nýdl, Tomáš
    Rybář, Jan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002
Svazek/č.
    Roč. 2002, č. 2002
Strany
    4
Rok
    2003
Výraz tezauru
    Slope deformations, Cretaceous sediments, old and recent slope movements, engeneering-geological maps, landslide susceptibility maps, scale of 1 : 10 000
Klíčové slovo
    Chloumeckého
    části
    Deformace
    Hřbetu
    Svahové
    Západní
Abstrakt (česky)
   Svrchnokřídové sedimenty tvořící Chloumecký hřbet jsou značně náchylné k sesouvání. V létech 2001 a 2002 byla provedena terénní dokumentace z. části Chloumeckého hřbetu. Sestavené mapy rizik charakterizují náchylnost svahů k sesouvání.
Abstrakt (anglicky)
   Not available
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012