Podrobnosti záznamu

Název
    Svahové deformace ve Vizovické vrchovině východně od Vizovic na listu mapy 25-32-25 (25-32 Zlín)
Údaj o odpovědnosti
    Karel Kirchner, Sylvie Hofírková, Pavel Roštínský
Další názvy
    Slope deformations in the Vizovická vrchovina Highlands east of Vizovice, map sheet 25-32-25
Autor
    Hofírková, Sylvie
    Kirchner, Karel
    Roštínský, Pavel
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002
Strany
    s. 83-84
Rok
    2003
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2002.
Předmětová skupina
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie regionální
    mapa inženýrskogeologická
    reliéf
    rizika geologická
    sesuv
    stabilita svahu
    svah
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Vizovická vrchovina
Klíčové slovo
    25-32
    25-32-25
    Deformace
    Listu
    Mapy
    Svahové
    Vizovic
    Vizovické
    Vrchovině
    Východně
    Zlín
Abstrakt (anglicky)
   The article deals with the mapping of slope deformations in the eastern part of the Vizovická vrchovina Highland (map sheet 25-32-25) - Outer Western Carpathians. Area under study is situated in the central mountain ridge, steep slopes, gulliers and scree fields are the typical landforms this area. Engineering-geological map and landslide susceptibility prediction map were compiled. More attention in the submitted article is paid to the description of expressive slope deformations
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    14. 5. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012