Podrobnosti záznamu

Název
    Svahové pohyby jako disturbanční činitel zvyšující heterogenitu abiodiverzitu krajiny východní Moravy.
Autor
    Kirchner, Karel
    Lacina, Jan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Ekológia
Svazek/č.
    Roč. 23, č. 1
Strany
    s. 94-103
Rok
    2005
Poznámky
    Projekt: GA205/03/0211, GA ČR
    Překlad názvu: Slope movements as a disturbance agent increasing heterogeneity and biodiversity of landscape in Eastern Moravia, s., Bratislava.
    Rozsah: 9 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    landscape heterogeneity and biodiversity
    slope deformations
    vegetation
Klíčové slovo
    Abiodiverzitu
    činitel
    Disturbanční
    Heterogenitu
    Jako
    Krajiny
    Moravy
    Pohyby
    Svahové
    Východní
    Zvyšující
Abstrakt (česky)
   Příspěvek se zaměřuje na charakterizování složitých vztahů mezi vegetačním krytem a svahovými pohyby, zejména sesouváním v oblasti Vsetínska na východní Moravě. Oblast patří k vrchovinnému flyšovému reliéfu Vnějších Západních Karpat , kde extrémní srážky v červenci 1997 aktivovaly množství svahových deformací. Na základě biogeografického (geobiocenologického) a geomorfologického studia 20 vybraných lokalit bylo zejména zjištěno, že sesuvy vznikají v rozmanitých jednotkách potenciální vegetace i v nejrůznějších typech aktuální vegetace. Působením sesouvání se mění ekologické podmínky a dochází ke změně typů geobiocénů.
Abstrakt (anglicky)
   The paper is devoted to the characterisation of complex relations between vegetation cover and slope movements, especially sliding, in the Vsetín region in the eastern Moravia. The area is a part of highland flysch relief of the Outer Western Carpathians, where the extreme rainfall of July 1997 activated a lot of slope deformations. It was recognised on the basis of biogeographic (geobiocenologic) and geomorphic investigations of 20 study sites that landslides originate in various potential as well as actual vegetation types.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012