Podrobnosti záznamu

Název
    Svahové pohyby v severovýchodní části Vizovické vrchoviny v Moravsko-slovenských Karpatech
Autor
    Hofírková, Sylvie
    Kirchner, Karel
    Roštínský, Pavel
Konference
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2004 (26.04.2004-28.04.2004 : Pec pod Sněžkou, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Geomorfologický sborník 3
Strany
    s. 33-34
Poznámky
    Překlad názvu: Slope deformations in north-eastern part of the Vizovická vrchovina (Highland) in Moravian-Slovakian Carpathians
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Předmětová kategorie
    landslides
    Slope deformations
    Vizovická vrchovina (Highland)
Klíčové slovo
    části
    Karpatech
    Moravsko-slovenských
    Pohyby
    Severovýchodní
    Svahové
    Vizovické
    Vrchoviny
Abstrakt (česky)
   Příspěvek shrnuje obecné charakteristiky svahových deformací na dvou listech Základní mapy České republiky 1:10 000, 25-32-25 a 25-32-24, v centrální části Vizovické vrchoviny a v prostoru strukturně podmíněné sníženiny mezi Vizovicemi a Bratřejovem. Sesuvy se vyskytují nejčastěji ve středních částech svahů v místech ostrého lomu spádu pod hlavním hřbetem, kde se výrazně zvětšuje mocnost zvětralin, a také v uzávěrech erozních sníženin. Zmíněny jsou i dvě rozsáhlé hluboce založené deformace Mezné a Peklo.
Abstrakt (anglicky)
   The contribution describes general characteristics of slope deformations within two sheets of Basic map of the Czech Republic in a scale 1:10 000, 25-32-25 and 25-32-24, in the central part of the Vizovická vrchovina (Highland) and in the area of the structural depresion between Vizovice and Bratřejov. The landslides are mostly situated in central parts of slopes of the main mountain ridge in places of abrupt change in surface inclination, where the thickness of weathering mantle increases markedly, and also in terminal parts of erosional depresions. Two deep-seated deformation called Mezné and Peklo are mentioned two.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012