Podrobnosti záznamu

Název
    Svrchnokřídová výplň klastických žil v ernstbrunských vápencích Pavlovských vrchů : 34-142 Mikulov
Údaj o odpovědnosti
    Zdeněk Stráník, Lilian Švábenická, Miroslav Bubík
Další názvy
    Upper Cretaceous fill of the clastic dykes in the Ernstbrunn Limestone of Pavlov Hills
Autor
    Bubík, Miroslav, 1962-
    Stráník, Zdeněk, 1931-
    Švábenická, Lilian
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Strany
    s. 51-53, Příl. 5
Rok
    2006
Poznámky
    1 obr. v textu, 2 fot. v Příl. 5
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2005
Klasifikační znak
    55(1)
    552
    912
Skupina konspektu
    55
    912
Předmětová skupina
    biostratigrafie
    dajka klastická
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie regionální
    glaukonit
    horniny karbonátové
    křída-svrchní
    mapa geologická
    pískovce
    posun horizontální
    slínovec
    vápenec
    vnější skupina příkrovů flyšového pásma
Geografické jméno
    Morava (Česko)
    Pavlovské vrchy (Česko)
Klíčové slovo
    34-142
    Ernstbrunských
    Klastických
    Mikulov
    Pavlovských
    Svrchnokřídová
    Vápencích
    Vrchů
    Výplň
    žil
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012