Podrobnosti záznamu

Název
    Svrchnokřídové výchozy na Semické a Přerovské hůře u Lysé nad Labem (česká křídová pánev)
Další názvy
    Upper Cretaceous sediments from Semice and Přerov hills near Lysá nad Labem (Bohemian Cretaceous Basin)
Autor
    Čáp, Pavel
    Vodrážka, Radek
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    2
Rok
    2006
Výraz tezauru
    geological mapping, lithology, Cretaceous sediments, Bohemian Cretaceous Basin
Klíčové slovo
    česká
    Hůře
    Křídová
    Labem
    Lysé
    Pánev
    Přerovské
    Semické
    Svrchnokřídové
    Výchozy
Abstrakt (česky)
   Byly detailně studovány výchozy svrchnokřídových hornin na Semické a Přerovské hůře. Hlavními litotypy jsou zde slínovce, písčité vápnité prachovce a prachovité pískovce. Slínovce v nejnižší části profilu náleží bělohorskému souvrství, prachovce a pískovce ve vyšší části profilu potom jizerskému souvrství a reprezentují tak nahoru hrubnoucí sekvenci. Biostratigraficky důležití inoceramové a amoniti sbíraní v jizerském souvrství dokumentují střední turon.
Abstrakt (anglicky)
   Upper Cretaceous sediments from Semice and Přerov hills near Lysá nad Labem (Bohemian Cretaceous Basin)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014