Podrobnosti záznamu

Název
    Svrchnowestphalská flóra Českého masivu (pteridospermy, kordaity a mimopánevní prvky)
Další názvy
    The Upper Westphalian flora of the Bohemian Massif (pteridosperms, cordaites and extrabasinal elements)