Podrobnosti záznamu

Název
    Syntéza a vlastnosti geopolymerů
Autor
    Perná, Ivana
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Silikátový zpravodaj
Svazek/č.
    -, č. 1
Strany
    s. 15-17
Rok
    2005
Poznámky
    Překlad názvu: Synthesis and properties of geopolymers
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
    výzkumný záměr VŠCHT - MSM 6046137302
Předmětová kategorie
    alkaline activation
    geopolymers
    metakaolin
Klíčové slovo
    Geopolymerů
    Syntéza
    Vlastnosti
Abstrakt (česky)
   Článek shrnuje výsledky disertační práce zabývající se přípravou geopolymeru alkalickou aktivací metakaolinitu a charakterizací produktu pomocí různých analytických metod.
Abstrakt (anglicky)
   The paper summarized the results of PhD thesis which engages in preparation of geopolymer by alkaline activation of metakaolin and in characterization of product with the help of different analytic method.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012