Podrobnosti záznamu

Název
    Synthesis and crystal structure of PdSnTe
Další názvy
    Syntéza a krystalová struktura PdSnTe
Autor
    Drábek, Milan
    Laufek, František
    Navrátil, Jiří
    Plášil, Jakub
    Plecháček, Tomáš
    Vymazalová, Anna
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of Alloys and Compounds
Svazek/č.
    Roč. 468, č. 1-2
Strany
    4
Rok
    2009
Výraz tezauru
    crystal structure, PdSnTe, x-ray powder diffraction
Klíčové slovo
    Crystal
    PdSnTe
    Structure
    Synthesis
Abstrakt (česky)
   Pomocí metody zatavených křemenných ampulí byla připravena nová fáze PdSnTe. Byla vyřešena krystalová struktura této fáze, PdSnTe je ortorombické s prostorovou grupou Pbca. Fáze může být považována za ternární uspořádanou variantu NiAs2.
Abstrakt (anglicky)
   The new compound with composition PdSnTe was prepared by heating of stoichiometric amount of Pd, Sn and Te in silica glass tube at 400 C. Its crystal structure was refined by Rietveld method, PdSnTe shows orthorombic symmetry, space group Pbca, it is a ternary ordered variant of NiAs2.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014