Podrobnosti záznamu

Název
    Systems of Rock Blasting as a Rockburst Measure in the Czech Part of Upper Silesian Coal Basin
Autor
    Dvorský, P.
    Koníček, Petr
Konference
    International Symposium on Rockburst and Seismicity in Mines/6. : 09.03.2005-11.03.2005 : Perth, Austrálie)
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Controlling Seismic Risk
Strany
    S. 493-496
Poznámky
    Překlad názvu: Systém bezvýlomových trhacích prací jako prostředek protiotřesové prevence v české části hornoslezské uhelné pánve
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    destress rock blasting
    rockbursts
    underground hardcoal mining
Klíčové slovo
    Basin
    Blasting
    Coal
    Czech
    Measure
    Rock
    Rockburst
    Silesian
    Systems
    Upper
Abstrakt (česky)
   Důlní otřesy představují významné hornické nebezpečí v podmínkách české části hornoslezské uhelné pánve. Nebezpečí otřesů je spojeno se specifickými geologickými vlastnostmi horninového masivu. Bazální část Karvinského souvrství tvoří v převážné míře pískovce a slepence (pevnost v prostém tlaku okolo 100 MPa). Nebezpečné koncentrace napětí vznikají v mocných vrstvách kompetentních pískovců během dobývání uhelných slojí. Speciální systém bezvýlomových trhacích prací v nadložních horninách slojí slouží k desintegraci těchto pevných vrstev a uvolnění napětí. Příspěvek popisuje aplikaci bezvýlomových trhacích prací v české části hornoslezské uhelné pánve a diskutuje hodnocení jejich výsledků.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012