Podrobnosti záznamu

Název
    Těžba grafitu a kras v Českokrumlovské vrchovině
Údaj o odpovědnosti
    Vladimír Panoš, Radomil Pučálka
Autor
    Panoš, Vladimír, 1922-2002
    Pučálka, Radomil
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník Československé geografické společnosti
Svazek/č.
    Roč. 95, č. 1
Strany
    s. 1-12
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Sbor. Čs. geogr. Společ.
Předmětová skupina
    grafit
    hydrogeologická struktura
    hydrogeologie ložisek nerostných surovin
    hydrologie krasová
    jeskyně
    profil geologický
    reliéf
    šumavské moldanubikum
    těžba surovin
Geografické jméno
    Bližná
    ČSFR-Čechy
Klíčové slovo
    Českokrumlovské
    Grafitu
    Kras
    Těžba
    Vrchovině
Abstrakt (česky)
   Krasové dutiny v krystalických vápencích v okolí Bližné jsou součástí souvislého a hydrogeologicky aktivního jeskynního systému s nepravidelným horizontálním dendritickým průběhem. Je zřejmě uspořádán v několika úrovních, které jsou vlivem proměnlivé struktury krystalických vápenců rozloženy do neznámých hloubek. Nepravidelné rozložení krasových dutin způsobuje jejich obtížnou identifikaci vrtným či geofyzikálním průzkumem. Z této skutečnosti vyplývají doporučení provozovateli grafitového dolu Bližná pro technologii těžby. Dále bylo doporučeno sledování zvodnělých dutin speciálními geofyzikálními metodami.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012