Podrobnosti záznamu

Název
    Těžké minerály ve würmských sedimentech jeskyně Kůlna, Moravský kras (24-23 Protivanov)
Údaj o odpovědnosti
    Lenka Kvítková, Antonín Přichystal
Další názvy
    Heavy minerals in Würm sediments of the Kůlna Cave, the Moravian Karst
Autor
    Kvítková, Lenka
    Přichystal, Antonín, 1950-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 7
Strany
    s. 34-37
Rok
    2000
Poznámky
    3 obr., 1 tab., 6 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1999.
Předmětová skupina
    geologie regionální
    jeskyně
    kras
    kvartér
    kvartér Českého masivu
    oblast snosová
    silt
    těžké minerály
    würm
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Moravský kras
    Sloup (Blansko)
Klíčové slovo
    24-23
    Jeskyně
    Kras
    Kůlna
    Minerály
    Moravský
    Protivanov
    Sedimentech
    Těžké
    Würmských
Abstrakt (anglicky)
   The Kůlna Cave near Sloup is the largest cave in Devonian limestones of the Moravian Karst with favourable conditions for prehistoric settelement. In 1961-1976, the Quaternary filling of the cave was investigated by K. Valoch who distinguished 14 layers. They originated during Holocene, Würm Glaciation, the Riss-Würm Interglacial and the end of the Riss Glaciation. We studied petrographic composition including heavy minerals assemblages from the layers 7a, 7b and 7d, 8a corrsponding to Lower Würm stadials and the layer 7c originated during the Lower Würm interstadial (Valoch 1988). According to their granularity, they represent silts in places with substantial content of limestone debris up to 30 cm in diameter (layer 7a). The assemblage of heavy minerals (60-75 of hornblende, 1.5-10 of epidote, 4.7-16.5 of garnet, than zircone, rutile, turmaline and apatite) reflects the proximity of source areas.
   As the prevalent source of hornbelnde, epidote, zircon, routile, tourmaline and magnetite we suppose hornblende - biotite granodiorite of the Brno massif situated about 1.5 km to west. The Culm grywackes of the Protivanov Formation (in our opinion the main source of garnet) are only few hundreds metres to the north and moreover the Sloup valley (NW of the cave) is filled by roughly 60 m of fluvial sediments coming from the Culm area
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012