Podrobnosti záznamu

Název
    Třesínská krasová zvodeň při východním okraji Českého masívu a problémy jejího racionálního využití a ochrany
Údaj o odpovědnosti
    Václav Panoš
Další názvy
    The karst aquifer of Třesín at the Eastern margin of the Bohemian Massif and problems of its rational utilization and protection
Autor
    Panoš, Václav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Československý kras
Svazek/č.
    Roč. 41
Strany
    s. 55-70
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Čs. Kras
Předmětová skupina
    analýza vod
    hydrogeologická struktura
    hydrologie krasová
    kras
    moravský devon a spodní karbon
    ochrana podzemní vody
    vodní hospodářství
    zvodnělý kolektor s volnou hladinou
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
    Litovel - Třesín
Klíčové slovo
    Českého
    Krasová
    Masívu
    Ochrany
    Okraji
    Problémy
    Racionálního
    Třesínská
    Východním
    Využití
    Zvodeň
Abstrakt (česky)
   Krasová zvodeň severní části konicko-mladečského devonu v Bouzovské vrchovině a na Třesínském prahu má velký význam vodohospodářsky. Obsahuje vydatné, kvalitní a již několik let bez závad vodárensky využívané zdroje podzemní vody, které se podílejí na zásobování Litovle a Olomouce pitnou vodou. S ohledem na kritický stav v dodávkách kvalitní pitné vody v této oblasti je účinná ochrana těchto vodních zdrojů jedním z hlavních úkolů ve sféře ochrany krajiny a životního prostředí. V článku se podrobně analyzují krasově hydrogeologické charakteristiky zvodně.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012