Podrobnosti záznamu

Název
    Třetihorní ignimbrity ve Střední Americe. vulkanologické aspekty a návrh litostratigrafické korelace
Další názvy
    Tertiary ignimbrites in Central America: volcanological aspects and lithostratigraphical correlation proposal