Podrobnosti záznamu

Název
    Tři geneticky rozdílné typy granátovců z hlinské zóny a poličského krystalinika
Další názvy
    Three genetically different types of garnet-rich rocks from Hlinecko Zone and from Polička Crystaline Complex
Autor
    Buriánek, David
    Otava, Jiří
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae
Svazek/č.
    Roč. LXXXXII, č. červen
Strany
    7
Rok
    2007
Výraz tezauru
    Hlinecko Zone, Polička Crystaline Complex, garnet-rich rocks, metamorphism
Klíčové slovo
    Geneticky
    Granátovců
    Hlinské
    Krystalinika
    Poličského
    Rozdílné
    Tři
    Typy
    Zóny
Abstrakt (česky)
   Studované lokality reprezetují tři geneticky rozdílné typy granátovců vystupující ve třech rozdílných geologických jednotkách. Ve všech případech jsou jako hlavní minerály přítomny granát a křemen. Horniny se liší se ve složení akcesorických a vedlejších minerálů (na lokalitě Stužinec Mt + Hem + Ep + Amp a na zbývajících dvou lokalitách Ilm + Bt + Ms + Chl). Granáty zde vznikaly odlišnými metamorfními reakcemi z odlišných protolitů. V hlinecké zóně jsou oba granátovce produktem metamorfózy hornin bohatých na Fe případě Fe-Mn za podmínek středně teplotní a nízkotlaké metamorfózy. Granátovec z poličského krystalinika patrně představuje metasomaticky přepracovaný vulkanický materiál. Metamorfóza této horniny proběhla v amfibolitové facii za středních teplot a tlaků. Studované granátovce představují jedinečný příklad metamorfních přeměn netypických protolitů.
Abstrakt (anglicky)
   Three genetically different types of garnet-rich rocks from Hlinecko Zone and from Polička Crystaline Complex
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014