Podrobnosti záznamu

Název
    Tři retrográdně metamorfované eklogity z velkovrbenské skupiny (silesikum, Česká republika)
Údaj o odpovědnosti
    Dušan Kopa, Bohuslav Fojt
Další názvy
    Drei Eklogite der Velké Vrbno-Gruppe (Silesikum, Tschechische Republik)
    Three retrogressively metamorphosed eclogites from the Velké Vrbno Group (Silesicum, Czech Republic)
Autor
    Fojt, Bohuslav
    Fojt, Bohuslav, 1929-
    Kopa, Dušan
    Kopa, Dušan, 1935-
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Časopis Slezského zemského muzea, série A
    Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní
Svazek/č.
    Roč. 52, č. 3
Strany
    18
    s. 193-206
Rok
    2003
Poznámky
    6 diagr., 8 fot.
    Anglické, německé resumé
    Bibliografie na s. 205-206
    il.
    Zkr. název ser.: Čas. Slez. zem. Muz., Sér. A
Klasifikační znak
    549
    552
Skupina konspektu
    549
    552
Předmětová skupina
    amfiboly
    biotit
    chemismus minerálů
    eklogit
    granáty
    klinopyroxeny
    krystalochemie
    metamorfóza retrográdní
    plagioklasy
    podmínky P-T
    silesikum
    symplektit
Výraz tezauru
    chemistry
    eclogites
    metamorphosis
    mineralogy
    petrography
    Silesicum
    thermobarometry
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Petříkov (Jeseník, Jeseník)
    Velké Vrbno (Šumperk, Šumperk)
Klíčové slovo
    Česká
    Eklogity
    Metamorfované
    Republika
    Retrográdně
    Silesikum
    Skupiny
    Tři
    Velkovrbenské
Abstrakt (česky)
   Více i méně retrográdně metamorfované eklogity z lokalit Petříkov a Kronfelzov (obsahující augitický i omfacitový pyroxen, granát s převahou složek Alm+Pyr+Gros, Na-Ca amfiboly, albitové plagioklasy a biotity) vykazují teplotu ekvilibrace páru grt-cpx 710-735C při tlaku P=15-16 kbar.
Abstrakt (anglicky)
   Eclogites from two localities of the Velké Vrbno Group (Petříkov and Kronfelzov)were metamorphosed at the retrogressively temperature about 700C and P~15-16 kbars.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012