Podrobnosti záznamu

Název
    THECAMOEBIANS FROM THE UPPER VLTAVA RIVER (SˇUMAVA MOUNTAINS,CZECH REPUBLIC): SPECIES COMPOSITION OF ASSEMBLAGES VS. ENVIRONMENT
Autor
    Holcová, Katarína
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of Foraminiferal Research
Svazek/č.
    Roč. 37, č. 4
Strany
    13
Rok
    2007
Výraz tezauru
    actuoecology
    thecamoebians
    Upper Vltava River
Klíčové slovo
    ASSEMBLAGES
    COMPOSITION
    ENVIRONMENT
    MOUNTAINS,CZECH
    REPUBLIC
    RIVER
    SPECIES
    SˇUMAVA
    THECAMOEBIANS
    UPPER
    VLTAVA
    VS
Abstrakt (anglicky)
   Between 1999 and 2002, thecamoebians were analyzed in one hundred samples collected from tributaries of the Upper Vltava River. Abundances of diagnostic species for flowing and standing waters can be applied in interpretation of ancient environments.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012