Podrobnosti záznamu

Název
    Taje hornické krajiny III
Údaj o odpovědnosti
    Josef Večeřa
Další názvy
    Secret mining country III.
    Secrets of mining country III.
Autor
    Večeřa, Josef
    Večeřa, Josef, 1959-
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Minerál
    Minerál, svět nerostů a drahých kamenů
Svazek/č.
    Roč. 17, č. 5
Strany
    7
    s. 442-448
Rok
    2009
Poznámky
    2 obr., 8 fot.
    il.
    Zkr. název ser.: Minerál
Klasifikační znak
    001.89
    001.9
    55(1)
    622
Skupina konspektu
    316.77
    342.52
    622
Předmětová skupina
    Český masiv
    důl
    historie
    hornictví
    legislativa
    mapa geologická
    mapa ložisková
    posudková činnost
    prospekce
    systém informační
    využití nerostných zdrojů
Výraz tezauru
    history, montan geology, information, archive sources
    mining, information, archive sources
Geografické jméno
    Česko
Klíčové slovo
    Hornické
    III
    Krajiny
    Taje
Abstrakt (česky)
   Článek shrnuje zdroje poskytující informace o montánních objektech (publikované zprávy, mapy, nepublikované zprávy, archiválie).

   článek shrnuje zdroje poskytující informace o montánních objektech (publikované zprávy, mapy, nepublikované zprávy, archiválie)
Abstrakt (anglicky)
   Secret mining country III.

   Secrets of mining country III.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    R
    U
Datum vložení
    24. 2. 2010
Datum importu
    8. 8. 2012
    15. 10. 2014