Podrobnosti záznamu

Název
    Tanatocenózy měkkýšů v nivních uloženinách řeky Radějovky mezi Radějovem a Petrovem (34-22 Hodonín)
Údaj o odpovědnosti
    Jaroslav Hlaváč, Pavel Havlíček
Další názvy
    Molluscan thanatocoenoses in the over bank deposits of the Radějovka River between Radějov and Petrov Villages
Autor
    Havlíček, Pavel
    Hlaváč, Jaroslav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002
Strany
    s. 78-82
Rok
    2003
Poznámky
    2 obr., 1 tab., 4 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2002.
Předmětová skupina
    aluvium
    biostratigrafie
    geologie regionální
    holocén
    kvartér
    kvartér moravských úvalů
    mapa geologická
    Mollusca
    půda fosilní
    thanatocenoza
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Petrov (Hodonín)
    Radějov (Hodonín)
Klíčové slovo
    34-22
    Hodonín
    Měkkýšů
    Nivních
    Petrovem
    Radějovem
    Radějovky
    řeky
    Tanatocenózy
    Uloženinách
Abstrakt (anglicky)
   Based on geological mapping on the sheet Strážnice in the year 2002, six profiles in the over bank deposits of the Radějovka River between Radějov and Petrov villages were studied by means of palaeontological methods. The study of fossil malacofaunas covered a wide range of habitats and environments that could be summarized as follows: more extensive open ground is indicated by the rich occurrence of xerothermophilous elements while far less woodland habitats of various types are represented by few woodland molluscan communities. Several stagnant/flowing water molluscs document the presence of aquatic habitats. Total absence of cold-climate index molluscan species as well as the absence of Upper and Middle Holocene index species generally date the over bank deposits to Lower Holocene period, which is also confirmed by the presence of modern immigrant species of Xerolenta obvia and Oxychilus inopinatus
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012